Kuntavaalit 2017

Vaalit ovat se kaiken poliittisen järjestötyön ja vaikuttamisen suola, joissa tehdään päätöksiä siitä, millaista on suomalainen arki tulevaisuudessa. Kokoomus pyrkii periaatteidensa ja arvojensa kautta vaikuttamaan vaaleissa siihen, että jokainen yksilö voi elää täysipainoisesti omien valintojensa mukaista elämää.

Kokoomuksen periaatteet vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen ovat siis aina valintojemme pohjalla. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen.

Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Suomi on ratkaisujen edessä ja vastuuta on kannettava vaikka se tarkoittaisi vaikeitakin valintoja.

Haluatko olla osa Kokoomus-joukkuetta vaikuttamassa Kainuun kuntien tulevaisuuteen? Tule mukaan toimintaan ja vaikuta! Lähde ehdolle kuntavaaleihin 2017!

Kokoomuksen ehdokkaat Kainuun vaalipiirissä

Ei ehdokkaita