Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit ovat se kaiken poliittisen järjestötyön ja vaikuttamisen suola, joissa tehdään päätöksiä siitä, millaista on suomalainen arki tulevaisuudessa. Kokoomus pyrkii periaatteidensa ja arvojensa kautta vaikuttamaan vaaleissa siihen, että jokainen yksilö voi elää täysipainoisesti omien valintojensa mukaista elämää.

Kokoomuksen periaatteet vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen ovat siis aina valintojemme pohjalla. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen.

Kuntavaalit järjestetään Suomessa 18.4.2021.

Kainuun jokaisessa kunnassa kaivataan arjen osaajia valtuustotyöhön ja lautakuntiin.

Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Suomi on ratkaisujen edessä ja vastuuta on kannettava vaikka se tarkoittaisi vaikeitakin valintoja.

Lue lisää Kokoomuksen kuntavaali tavoitteista tästä.

Haluatko olla osa Kokoomus-joukkuetta vaikuttamassa Kainuun kuntien tulevaisuuteen? Tule mukaan toimintaan ja vaikuta! Lähde ehdolle kuntavaaleihin 2021!

Kokoomuksen ehdokkaat Kajaanissa

Lue lisää

Rea Stricker

Lue lisää

Jukka Väätäinen

Lue lisää

Lasse Pikkarainen

Lue lisää

Jaakko Perhovaara

Lue lisää

Janne Tolonen

Lue lisää

Markku Hyvärinen

Lue lisää

Erika Tajakka-Haapaniemi

Lue lisää

Sanna Pakkala-Juntunen

Lue lisää

Auli Halonen

Lue lisää

Ursula Pöri

Lue lisää

Voitto (Vote) Leinonen

Lue lisää

Miariikka Tervonen

Lue lisää

Jenna Hirvelä

Lue lisää

Eero Suutari

Lue lisää

Suvi Karjalainen

Lue lisää

Teuvo Peltomäki

Lue lisää

Paavo Enroth

Lue lisää

Toivo Sistonen

Kokoomuksen ehdokkaat Kuhmossa

Lue lisää

Minna Karjalainen

Lue lisää

Jaakko Kyllönen

Lue lisää

Erja Mannersuo

Kokoomuksen ehdokkaat Paltamossa

Lue lisää

Samppa Homanen

Lue lisää

Markku Peltoniemi

Lue lisää

Arja Keski-Liikala

Lue lisää

Jyri Saastamoinen

Kokoomuksen ehdokkaat Sotkamossa

Lue lisää

Olli Korhonen

Lue lisää

Pasi Määttä

Lue lisää

Kari Sirviö

Lue lisää

Jouni Bäck

Lue lisää

Riikka Huotari

Lue lisää

Mirva Oittinen

Lue lisää

Pia Kuittinen

Lue lisää

Unto Väisänen

Lue lisää

Markus Parkkari

Lue lisää

Vesa Mäkipää

Kokoomuksen ehdokkaat Suomussalmella

Lue lisää

Jukka-Pekka Alanko

Lue lisää

Petri Pesonen

Lue lisää

Elina Falck

Lue lisää

Toni Kinnunen

Lue lisää

Heikki Nilkku