Kokoomuksen Auli Halonen: Pakko on paha porkkana

Pakko on paha porkkana Oppivelvollisuusiän nostoa on ajettu tällä hallituskaudella kuin käärmettä pyssyyn helppona ratkaisuna monimutkaiseen ongelmaan eli nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen. Oppivelvollisuusiän nostaminen ei takaa kenenkään nuoren osaamista eikä varmista, että toisen asteen tutkinto tulee suoritetuksi loppuun. Opetushallituksen selvityksen mukaan jo tällä hetkellä meillä on noin 4000 oppilasta, jotka laiminlyövät oppivelvollisuuden suorittamisen. Oppivelvollisuuden laajennus…

Sisällön loppu

Sisällön loppu