Hannu Suutari: Maakuntavero – Kuolonisku Kainuulle

Valtakunnan poliitikot puhuvat nyt paljon maakuntaverosta. Sitä valmistellaan ja toteuttamisvaihtoehtoja selvitetään. Veroa perustellaan sillä, että sillä olisi kannustinvaikutus Hyvinvointialueen päätöksen teossa. Esitetään, että se voitaisiin toteuttaa kokonaisveroastetta valtakunnallisesti korottamatta. Siihen ei löydy perusteita eikä toimivaa mallia. Todellisuudessa se nostaisi kokonaisveroastetta maassamme – Kainuussa kaikkein eniten. Kainuussa veroaste nousisi, vaikka valtakunnallisesti se pysyisi samana. Kyseessä on…

Sisällön loppu

Sisällön loppu