Hannu Suutari: Maksamme velkaa – Loisteen riistohintoina

Mediassa on käyty paljon keskustelua Loisteen tytäryhtiön Kajaven siirtohinnoittelusta. Vaalien alla keskustelu asiasta näyttää kiihtyvän.

Itse olen jo vuosien ajan kommentoinut varsin kriittisesti Loisteen toimintaa monopolimarkkinoilla kohtuuttoman siirtohinnoittelun suhteen, missä kohtuus ja asiakkaiden maksukyky on unohdettu. Keskustelussa olisi syytä tiedostaa, mikä on yhtiön hallituksen ja sen omistajien tehtävä ja työnjako. Loiste on osakeyhtiö, jonka tytäryhtiö Kajave toimii monopolimarkkinoilla sähkönsiirrossa.

On esitetty, että Kajaanin ja Sotkamon valitsemat hallituksen jäsenet Arto Okkonen (pj.) Antti Kela ja Raili Myllylä olisivat edustamassa kuntalaisten etua. Näin ei ole. Heidän tehtävänsä on ajaa yhtiön etua ja tuottaa yhtiön omistajille mahdollisimman suurta voittoa.

OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN tehtävänä ei ole kuntalaisten hyvinvointi ja toimeen tulo. Tehtävässään valitut hallituksen jäsenet ovat onnistuneet hyvin. Tulosta on tehty ja voittoa on jaettu enemmän kuin omistajat ovat edellyttäneet. Se on ollut helppoa ja yksinkertaista, kun monopolimarkkinoilla on voinut toimia vapaasti ja röyhkeästi.

Voiton tavoittelusta ja ahneudesta kertoo Muun muassa hallituksen jäsenen Antti Kelan kommentti (KS digi 2.11.2020), missä hän perustelee siirtohinnan kohtuutonta 7 %:n korotusta sillä, ettei tulevina vuosina sitten korotusta tule. Ymmärtääkseni tämä tarkoittaa suomeksi: Ryöstämme teidät jo etukäteen, vaikkei nyt tarvetta edes ole, kun meillä on valtiovallan suoma oikeus teidät ryöstää.

Vastuulliseen tehtävään perehtymättömyydestä kertoo mm hallituksen jäsenen Raili Myllylän kommentti (KS digi 2.11.2020), missä hän toteaa ”Siellähän on olemassa kohtuullisen tuoton laskelma. En osaa sitä yksityiskohtaisesti kertoa. En muutenkaan, kun Loiste on osakeyhtiö, tällaisiin laskelmiin ota kantaa”.
Loisteen hallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen oli tehnyt myös omia laskelmia, (KS digi 3.11.2020). Sen mukaan Kajave tienaa 21:nneksi vähiten siirrosta johtometriä kohden. Puheenjohtajalta hyvin mietittyä retoriikkaa, millä mieliä hallitaan.

Suomessa on 77 siirtoyhtiötä eivätkä ne ole millään tavoin yhteismitallisia. Asiakkaan näkökulmasta Kajave on Suomen 4:nneksi kallein sähkösiirtoyhtiö. Tämäkin kertoo vain, että hallituksen tehtävänä on voiton tavoittelu yhtiölle, ei muuta. Mopoliyhtiössä asiakas on riiston kohde. Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan valitsemat Loisteen hallituksen jäsenet sen enempää kuin muutkaan yhtiön hallituksen jäsenet eivät edusta asiakkaita eikä kuntalaisia vaan yhtiötä.

KAJAANIN KAUPUNKI on edelleen suurin omistaja yhtiössä. On omistajan asia laittaa yhtiölle tavoitteet. Kajaani on kirjannut strategiassaan Loisteen osalta lyhyesti: ”Osingonmaksu omistajille vähintään edellisvuosien korkotuottojen tasolla ja yhtiön arvon jatkuva parantaminen”. Tässä on esitetty lyhyesti se, mikä on Loisteen tehtävä eikä ylärajaa asiakkaiden ryöstölle ole asetettu.

Sellaisen mielikuvan luominen, että ”kasvottomat pääomasijoittajat ovat sijoittaneet yhtiöön 330 M€ ja ovat vähemmistöosakkaita”, täytyy meidän näin menetellä, on valheellisen mielikuvan luomista ja vastuun pakoilua. Päätösvalta on edelleen itsellämme. Tosiasiassa Loiste keräsi ylisuurilla siirtomaksuilla arvon nousun yhtiöön. Ennen myyntiä omistajat rahastivat yhtiötä antolainoillaan perimällä ylisuuria korkoja, mitkä ovat nyt voitonjaon perusteena. Me asiakkaat maksamme omistajien velkaa ylisuurina siirtohintoina. Kohtuuttomat siirtohinnat ja perusmaksut kurjistavat Kainuun yrityselämää, elinkeinoja ja käyvät ylitsepääsemättömiksi pienituloisille kainuulaisille.

HANNU SUUTARI
Kajaani

Kategoriat: Kannanotot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.