Matti Heikkinen: Kohti vastuullisesti toimivia markkinoita sote-palveluissa

Kun työskentelin johtavana viranhaltijana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, pohdin usein markkinoiden toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laki julkisista hankinnoista tuli tutuksi, kuten monien suurten yritysten nimet. Vuodesta toiseen kilpailutuksiin osallistui entistä vähemmän eri toimijoita ja markkinat keskittyivät. Pitkät sopimuskaudet, sopimussakot ja erittäin korkeat laatuvaatimukset entisestään heikensivät markkinoiden toimivuutta.

Joillakin sosiaali- ja terveydenhuollon osamarkkinoilla tai maantieteellisillä alueilla kilpailu ei toimi enää lainkaan. Markkinoilla on ainoastaan muutamien palveluntuottajien hallitsema oligopoli, minkä vuoksi markkinoilla on epäluonnollisen korkea hintataso. Juurisyitä markkinoiden epäonnistumiseen on useita. Esimerkiksi lainsäädännön liian tiukka sääntely, osaamis- ja tai työntekijäpula sekä strategiset tai poliittiset valinnat vaikuttavat markkinoiden toimivuuteen.

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö osittain rajoittaa yksityisten palveluntuottajien toimintamahdollisuuksia. Mielestäni lainsäädäntöä ja markkinoiden toimivuutta tulee seurata aktiivisesti ja tehdä tarvittaessa selkeitä parannuksia ja kokeiluja markkinoiden toimivuuden lisäämiseksi.

Markkinatalous ja kilpailu kehittävät yhtä aikaa myös julkisia palveluja ja näkyvät kansalaisille entistä parempina palveluina. Lisääntyneen kilpailun on havaittu parantavan niin palveluiden laatua kuin kustannustehokkuutta. Yksityisten palveluntuottajien roolin kasvulle on myös rakenteellisia esteitä ja tarpeetonta byrokratiaa, mitä vähentämällä markkinoiden toimivuutta voidaan lisätä myös sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Yksi selkeä epäkohta on oikeus toimia ammatinharjoittajana. Esimerkiksi sosiaalihuollossa ei ole tällä hetkellä samanlaista mahdollisuutta toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana, mikä terveydenhuollossa on ollut mahdollista jo vuosikymmeniä. Taustalla on julkisen vallankäytön sääntely, mikä osaltaan voi heikentää laajasti yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintamahdollisuuksia keskeisissä sosiaalipalveluissa.

Massiivisten kilpailutusten rinnalla tulisi kehittää palvelusetelijärjestelmää. Palveluseteleillä voidaan lisätä kilpailua, mikä osaltaan parantaa palveluiden laatua. Palvelusetelit lisäävät palveluiden tarjontaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämä on tärkeää erityisesti palveluissa, joissa on pitkiä jonoja tai hoito- ja palvelutakuu eivät toteudu.

Sote-alan työvoiman saatavuus on juuri nyt erittäin haasteellista ja tilanne uhkaa vain pahentua lähitulevaisuudessa. Tarvitaan uusia avauksia sote-alan työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Yksi keino edistää yrittäjyyttä sote-alalla on mahdollistaa ns. kevytyrittäminen sekä edistää osuuskuntatoimintaa. Tämä mahdollistaa yrittäjyyden, liikeideoiden sekä uusien mahdollisuuksien kokeilun. Suomen lainsäädäntö ei vielä täysin tunnista kaikkia uusia mahdollisuuksia.

 

Matti Heikkinen

eduskuntavaaliehdokas

Kajaani

 

Kategoriat: Kannanotot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *