Kuhmon Kokoomus: Talous pidettävä tasapainossa

Kuhmon Kokoomus katsoo, että kaupungin talous on pidettävä tasapainossa ja talouden uhkatekijöiden merkitystä on arvioitava pitkällä aikavälillä. Yhdessä Kainuun muiden kuntien kanssa on etsittävä kestäviä ratkaisuja sote-menojen hallitsemiseen. Lähipalvelut kuntalaisille on säilytettävä riittävällä tasolla niin terveyden- ja sosiaalihuollon kuin muidenkin peruspalveluiden osalta.
Kuhmon Kokoomus huolehtii osaltaan, että kaupungissamme tehdään oikeita ja kauaskantoisia strategisia suunnitelmia, että kuntalaisilla voi olla luottamusta tulevaisuuteen. Päätöksissä tulee muistaa kaikki tasot: lapset, nuoret, ikäihmiset ja luonnollisesti uutterat työtä tekevät.
Terve ja kilpailukykyinen elinkeino- ja yrityskulttuuri pitää olla perustana, kun verotuloja pyritään kasvattamaan. Verotulojen kehityksellä tulee turvata kuntalaisten perustarpeet ja hyvinvointi.
Siltä osin kuin palveluita on siirretty kaupungin ulkopuolelle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kainuun liiton ja tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa hoidettavaksi, kuhmolaisten luottamushenkilöitten on huolehdittava ja valvottava, että palvelut ovat kuntalaisille saatavissa, toiminta on tehokasta ja kohtuullisin kustannuksin toteutettua.
Kuhmon Kokoomus pitää tärkeänä, että kohtuulliset ryhmäkoot ja opettajien riittävä määrä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa mahdollistavat laadukkaan opetuksen, monipuolisen tuen ja lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteutumisen.
Meidän on myös huolehdittava, että nuorille on Kuhmossa tarjolla koulutuspaikkoja. Lukion ylläpitäminen on etusijalla. Ammatillisen koulutuksen paikkoja on pyrittävä lisäämään. Erityisesti Kuhmon vahvoille alueille, esim. puutuoteteollisuuteen on saatava ammattitaitoista työvoimaa. Oppisopimus¬koulutukseen tarvitaan uusia avauksia, joissa yrittäjillä on aktiivinen rooli. Aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia on ylläpidettävä, mm. kansalaisopistotoimintaa.
Kuhmon Kokoomus jatkaa kokoomuslaisen arvomaailman mukaista politiikkaa Kuhmon kehittämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin puolesta. Avoimuus ja yhteistyö eri tahojen kanssa on tavoitteenamme päätöksenteossa.

12. marraskuuta pidetyssä syyskokouksen todettiin, että Kuhmosta aluevaaliehdokkaiksi ovat antaneet sitoumuksensa
Minna Karjalainen, Jaakko Kyllönen ja Matti-Jussi Pollari.

Kuhmon Kokoomuksen puheenjohtajaksi valittiin Matti-Jussi Pollari ja muiksi hallituksen jäseniksi:
Heikki Hyvönen
Minna Karjalainen
Maija Koponen
Jaakko Kyllönen
Jari Kyllönen
Erja Mannersuo
Irma Merentie

Kategoriat: Kannanotot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *