Matti Heikkinen: Koulutuksella hyvinvointia yli sukupolvien

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi keskeinen ratkaisematon ongelma on ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Ylisukupolvisuus tarkoittaa sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatkuvat heidän lapsillaan. Sekä hyvinvointi että pahoinvointi kasautuvat. Erityisesti koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle jääneillä on monenlaisia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten heikompi terveys, masennusta ja yksinäisyyttä.

Vaikka Suomessa on kenties maailman parhaimmat mahdollisuudet opiskella ja hankkia parempi tulevaisuus itselleen, ei parempi tulevaisuus ole itsestään selvä. Suomessa on asetettu tavoite, että vuoteen 2030 mennessä yli puolella nuorista on korkeakoulututkinto. Maailman osaavin työvoima toimii kansallisena kilpailuetuna ja rakentaa parempaa hyvinvointia koko yhteiskunnalle.

Suomalaisten koulutusjärjestelmää ja korkeakoulujärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena. Vaikka suomalaislapset ovat pärjänneet oppimistulosten kansainvälisissä vertailuissa hyvin, maailman kirkkain kärki on kaukana. Samalla erot lasten oppimisten välillä ovat kasvaneet – heikoimmin kouluissa pärjäävät entistä huonommin. Tämän vuoksi Suomella ei ole enää varaa olla panostamatta koulutukseen.

Tavoite on selkeä: maailman parhaat opettajat, maailman parhaat päiväkodit ja maailman parhaat koulut. Suomalaislapsia syntyy entistä vähemmän ja ikäluokat ovat entistä pienempiä. Meillä ei ole varaa menettää kenenkään osaamista – onpa kyse kasvavasta lapsesta tai työtaakan alla tuskailevasta opettajasta.

Koulutus tuo monenlaista hyvinvointia niin lapsille, perheille kuin koko yhteiskunnalle. Korkealaatuinen tutkimus ja koulutus lisäävät innovaatioita yhteiskunnassa. Muut pohjoismaiset hyvinvointivaltiot ovat tehneet Suomea merkittävämpiä panostuksia tutkimus- ja kehitysrahoitukseen erityisesti 2010-luvulla. Samaan aikaan Suomi on jäänyt jälkeen TKI-rahoituksen ohella myös perusopetuksen rahoituksessa.

Lainsäädäntö on keskeinen tekijä yhdenvertaiselle ja korkealaatuiselle koulutukselle. Nykyistä selkeämpi ja sitovampi lainsäädäntö varmistavat laadun koulutusjärjestelmässämme. Panostamalla koulutukseen ja uuden oppimiseen, ehkäisemme samalla ylisukupolvisen huono-osaisuuden jatkumista. Tekemällä oikeita valintoja niukkojen resurssien osalta, varmistamme paremman tulevaisuuden.

Matti Heikkinen

eduskuntavaaliehdokas

Kajaani

 

Kategoriat: Kannanotot

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *