Hyvinvointialueiden taloudesta

Hyvinvointialueiden taloudesta

Kokoomus esitti aikoinaan hyvinvointialueiden muodostamista joko 5 yliopistosairaalan ympärille tai entisten 12 läänin alueille. Keskusta lähti Rinteen-Marinin hallitukseen sillä ehdolla, että maakuntien maantieteelliset alueet muodostaisivat hyvinvointialueet. Näin toteutui Keskustan pitkäaikainen haave maakuntahallinnosta, jonka avulla Keskusta kuvitteli saavansa suurimman osan maakunnista hallintaansa. Kevään eduskuntavaalit osoittivat, mitä mieltä äänestäjät olivat asiasta. Kaikki nykyisiä hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö säädettiin…

Kainuulaiset voittavat ja häviävät yhdessä

Kainuulaiset voittavat ja häviävät yhdessä

Suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kuvataan usein verkon avulla, koska eri toimijoita, etuuksia ja palveluita on erittäin paljon. Sosiaaliturvan menot Suomessa olivat 78,1 miljardia euroa vuonna 2021. Suurimmat kustannukset aiheutuvat ikääntymisestä sekä sairauteen ja terveyteen liittyvistä menoista. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna menot ovat Suomessa korkeammat kuin keskimäärin muissa EU-maissa. Vireillä oleva sosiaaliturvauudistus tulee olemaan suurimpia uudistuksia, jolla turvataan sosiaaliturvan rahoitus…

Laitetaan prosentit poikimaan

Laitetaan prosentit poikimaan

Kaikki Suomen suurimmat kaupungit, mukaan lukien nyt myös Kajaanin kaupunki, noudattavat julkisessa rakentamisessaan prosenttiperiaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkisen rakentamisen kustannuksista prosentti laitetaan yleensä rakennuskohteeseen liittyviin taidehankintoihin. Prosenttiperiaatteen toteuttamisen laajuus ja käytännöt tosin vaihtelevat hieman kaupungeittain. Prosenttiperiaate on ajatuksena hieno ja ihmisen kokoinen ymmärrettäväksi. Sen taustalla on varmastikin halu nostaa taiteen arvostusta, mutta myös…

Miten osallistuva budjetointi osaksi hyvinvointialuetta?

Miten osallistuva budjetointi osaksi hyvinvointialuetta?

Kainuun hyvinvointialueella on käynnistynyt osallisuusohjelman ja -suunnitelman laatiminen. Laki hyvinvointialueesta velvoittaa hyvinvointialueen aluevaltuustoa huolehtimaan monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista kainuulaisille ja muille palvelujen käyttäjille. Tämä syksy on erinomainen ajankohta mahdollistaa myös Kainuun hyvinvointialueen asukkaille osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun. Osallistuvassa budjetoinnissa tavalliset kansalaiset pääsevät päättämään yhteisistä rahavaroista. Osallistuva budjetointi on mahdollista toteuttaa monin eri…

Nuku, syö ja hommaa harrastus!

Nuku, syö ja hommaa harrastus!

Lasten hyvinvointi on yhteiskunnan tärkeimpiä indikaattoreita siihen, miten tulevaisuuden julkisten palvelujen tarve kehittyy. Viimeisimmät THL:n kouluterveyskyselyt, opetushallituksen Move-mittaukset ja koulujen omat hyvinvointikyselyt ovat jo jonkin aikaa kertoneet karua totuutta siitä, että lapset voivat pahoin useilla mittareilla tarkasteltuna. Nuku! Noin puolet 8.-9. -luokkalaisista ilmoittaa jokaisessa kyselyssä nukkuvansa alle kahdeksan tuntia yössä arkipäivinä, tilanne on heikentynyt merkittävästi…

Podcast jakso #1 Hyvinvoivien lasten ja nuorten Kainuu

Podcast jakso #1 Hyvinvoivien lasten ja nuorten Kainuu

Millainen paikka Kainuu on kasvaa? Miten lasten ja nuorten hyvinvointia voitaisiin parantaa? Keskustelemassa Kunnanvaltuutettu, liikunta-alan opettaja, äiti Sanna Pakkala-Juntunen sekä Kaupungin varavaltuutettu, FM lehtori, erityisopettaja, äiti Rea Stricker Podcastia juontamassa Alue-ja kaupunginvaltuutettu, KM rehtori, äiti Auli Halonen, Kajaani

Podcast jakso 5: Koulu on rikki

Podcast jakso 5: Koulu on rikki

Pitkän linjan kouluammattilaiset keskustelevat koulun muutoksesta: digitalisaatio, monikulttuurisuus, some, pisa-tulokset, kouluterveyskyselyt ja move-mittaukset keskusteluttavat yhteiskunnassa. Opettajat toivovat siirtymistä keskusteluista tekoihin. Studiossa Minna Karjalainen Kuhmosta, Riikka Huotari Sotkamosta ja keskustelua johdattelee Auli Halonen Kajaanista.

Sisällön loppu

Sisällön loppu