Matti Heikkinen: Eroon yksinäisyydestä

Yksinäisyyden vähentäminen on kansallinen mahdollisuus lisätä suomalaisten korkeaa elämänlaatua. Yksinäisyydestä on tullut yksi yleisimmistä ongelmista: lähes joka kolmas suomalainen kokee ja kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys lisää ennen aikaisen kuoleman riskiä ja moni kokee yksinäisyyden häpeänä ja epäonnistumisena. Jokainen ihminen kaipaa ystäviä, toisia ihmisiä ja tunnetta yhteen kuulumisesta. Usein yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet kohdistuvat vain lapsiin ja…

Matti Heikkinen: Kohti vastuullisesti toimivia markkinoita sote-palveluissa

Kun työskentelin johtavana viranhaltijana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, pohdin usein markkinoiden toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laki julkisista hankinnoista tuli tutuksi, kuten monien suurten yritysten nimet. Vuodesta toiseen kilpailutuksiin osallistui entistä vähemmän eri toimijoita ja markkinat keskittyivät. Pitkät sopimuskaudet, sopimussakot ja erittäin korkeat laatuvaatimukset entisestään heikensivät markkinoiden toimivuutta. Joillakin sosiaali- ja terveydenhuollon osamarkkinoilla tai maantieteellisillä…

Matti Heikkinen: Koulutuksella hyvinvointia yli sukupolvien

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi keskeinen ratkaisematon ongelma on ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Ylisukupolvisuus tarkoittaa sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatkuvat heidän lapsillaan. Sekä hyvinvointi että pahoinvointi kasautuvat. Erityisesti koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle jääneillä on monenlaisia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten heikompi terveys, masennusta ja yksinäisyyttä. Vaikka Suomessa on kenties maailman parhaimmat mahdollisuudet opiskella…

Sisällön loppu

Sisällön loppu