Ajatuspaja selvitti: Kajaani lähellä saada yksinään enemmistön tulevan aluevaltuuston paikoista

Ajatuspaja selvitti: Kajaani lähellä saada yksinään enemmistön tulevan aluevaltuuston paikoista

Ajatuspaja Toivo on laskenut, miten tulevissa aluevaltuustossa paikat jakautuisivat kuntien kesken, jos ne jakautuisivat samassa suhteessa kuin vuoden 2017 kuntavaalien annetut äänet. Hallituksen esityksen mukainen aluevaltuusto valitaan suorilla vaaleilla maakunnan alueelta ilman nykyisistä kuntayhtymistä tuttuja äänivaltaleikkureita. Kaikissa tapauksissa maakunnan keskuskaupunki tulee saamaan suuren väkimääränsä myötä erittäin vahvan aseman. Selvitys kattoi manner-Suomen sote-alueet Uudenmaan ulkopuolella. Keskeiset…

Auli Halonen: Kajaanin Kokoomuksen valtuustoryhmä

Arvoisat valtuuston- ja hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä kaupunkilaiset. Onnittelut vielä näin juhlavuoden päättyessä 370-vuotiaalle Kajaanille! Elämme erikoista aikaa. Vaikka yhteiskunnallinen kehitys on alati muuttuvassa tilassa, johon päätöksentekijöiden on aina pitänyt reagoida herkällä korvalla, edessämme on historiallinen hetki. Hyvinvointialue tulee ensi vuoden lopussa nappaamaan kuntien päätösvallasta ja erityisesti tuloista lopullisesti pois yli 75%. Siksi…

Auli Halonen: Miten käy oppilashuollolle hyvinvointialueilla

Yksi merkittävä osa tämän päivän toimivaa perusopetusta ovat laadukkaat oppilashuollon palvelut. Opetuksen lisäksi oppilaat ovat oikeutettuja monipuoliseen tukeen ihmissuhdehaasteissa, matalan kynnyksen mielenterveyden palveluihin sekä ennaltaehkäiseviin terveydenhuollon palveluihin. Laki velvoittaa kaikkia kuntia järjestämään palveluja, mutta malleja on ollut monia: osa työntekijöistä on koulujen ja kuntien omia työntekijöitä (esim. Kajaanissa kuraattorit), osa ovat olleet aina soten palkkalistoilla…

Auli Halonen: Moneltako menit nukkumaan?

Auli Halonen: Moneltako menit nukkumaan?

Vastikään julkaistu ”Mitä kuuluu?” -kysely antoi monipuolista tietoa kajaanilaisten peruskoululaisten ajatuksista koulunkäynnistä, vaikuttamisesta ja arjen hallinnasta. Perusvire kyselyn tuloksissa oli positiivinen: Kajaanissa koulut tekevät hyvää työtä, ovat hyvässä kunnossa ja niissä viihdytään. Kiusaamista ja syrjintää on jonkin verran, mutta aikuisten koetaan puuttuvan niihin melko hyvin. Yksi huolestuttava ilmiö, josta on toki viitteitä valtakunnan mediassakin, on…

Hannu Suutari: Maakuntavero – Kuolonisku Kainuulle

Valtakunnan poliitikot puhuvat nyt paljon maakuntaverosta. Sitä valmistellaan ja toteuttamisvaihtoehtoja selvitetään. Veroa perustellaan sillä, että sillä olisi kannustinvaikutus Hyvinvointialueen päätöksen teossa. Esitetään, että se voitaisiin toteuttaa kokonaisveroastetta valtakunnallisesti korottamatta. Siihen ei löydy perusteita eikä toimivaa mallia. Todellisuudessa se nostaisi kokonaisveroastetta maassamme – Kainuussa kaikkein eniten. Kainuussa veroaste nousisi, vaikka valtakunnallisesti se pysyisi samana. Kyseessä on…

Hannu Suutari: Maksamme velkaa – Loisteen riistohintoina

Hannu Suutari: Maksamme velkaa – Loisteen riistohintoina

Mediassa on käyty paljon keskustelua Loisteen tytäryhtiön Kajaven siirtohinnoittelusta. Vaalien alla keskustelu asiasta näyttää kiihtyvän. Itse olen jo vuosien ajan kommentoinut varsin kriittisesti Loisteen toimintaa monopolimarkkinoilla kohtuuttoman siirtohinnoittelun suhteen, missä kohtuus ja asiakkaiden maksukyky on unohdettu. Keskustelussa olisi syytä tiedostaa, mikä on yhtiön hallituksen ja sen omistajien tehtävä ja työnjako. Loiste on osakeyhtiö, jonka tytäryhtiö…

Huolehtiiko laki metsästäjien oikeuksista?

Metsästäjäliitto kertoi 8.8.2022 julkaisemassaan artikkelissa syksyn karhujahdin olevan suurelta osin uhattuna. Suomen Riistakeskus myönsi tälle syksylle Kainuuseen 25 poikkeuslupaa karhulle. Poikkeusluvista on äskettäin valitettu hallinto-oikeuksiin. Valitukset koskevat 18 Kainuuseen myönnetyistä luvista. Koko Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolelle on myönnetty karhulle 197 poikkeuslupaa, joista valitukset koskevat 111 poikkeuslupaa. Korkein hallinto-oikeus totesi 2022 tekemässään päätöksessä Varsinais-Suomeen myönnetyn ilveksen poikkeusluvan…

Jaakko Kyllönen: Lento- ja yöjunamotti on edelleen olemassa

Jaakko Kyllönen: Lento- ja yöjunamotti on edelleen olemassa

Illaksi pois kotoa Finnair mainostaa ja niinhän se Kainuun kohdalla on, että illalla pois ja kahden päivän päästä takaisin. Lentomotti samoin yöjunamotti on siis ”purettu” ja irtopisteet on kerättävissä, kuka teki mitä ja milloin tai kuka jätti tekemättä. Kuhmolaisille tutumpia ovat talvisotamotit Saunajärven suunnalla, jonka isämme onnistuneesti purkivat vihollisista. Lentomotin ja yöjunamotin ”purkajat” eivät juurikaan…

Sisällön loppu

Sisällön loppu