Markus Leinonen: Valtiontuet kelpaavat Finnairille, maakuntalennot eivät

Markus Leinonen: Valtiontuet kelpaavat Finnairille, maakuntalennot eivät

Finnair lopetti lennot Joensuuhun, Kajaaniin, Kokkolaan, Jyväskylään sekä Kemi/Tornioon koronaviruksen varjolla. Tämä loi Finnairille erinomaisen mahdollisuuden irtautua maakuntien elinkeinoja vahvasti palvelevasta, yhtiön kannalta taloudellisesti yhdentekevästä liikennöinnistä. Samalla, kun valtio tukee sadoilla miljoonilla Finnairin pysähtynyttä liiketoimintaa, se järjestää kilpailutuksen maakuntalentojen ylläpitämiseksi, jonka kustannukset valtiolle ovat tästä murto-osa eli noin 12 M€. Onko tässä mitään järkeä? Eikö…

Matti Heikkinen: Eletäänkö vain velaksi?

Viime vuosina suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet ennätystasolle. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja ulosotossa on yli 500 000 suomalaista. Nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat viime vuosina olleet laskussa ja ikääntyneillä kasvussa. Velkaantumisella on monia kielteisiä seurauksia. Ylivelkaantuminen aiheuttaa lapsille, perheille ja kotitalouksille suurta huolta ja heikentää hyvinvointia. Ylivelkaantuminen vähentää kulutusta, mikä voi lisätä suhdanneherkillä toimialoilla yritysten talousvaikeuksia. Sanotaan,…

Matti Heikkinen: Eroon yksinäisyydestä

Yksinäisyyden vähentäminen on kansallinen mahdollisuus lisätä suomalaisten korkeaa elämänlaatua. Yksinäisyydestä on tullut yksi yleisimmistä ongelmista: lähes joka kolmas suomalainen kokee ja kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys lisää ennen aikaisen kuoleman riskiä ja moni kokee yksinäisyyden häpeänä ja epäonnistumisena. Jokainen ihminen kaipaa ystäviä, toisia ihmisiä ja tunnetta yhteen kuulumisesta. Usein yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet kohdistuvat vain lapsiin ja…

Matti Heikkinen: Julkinen talous on väline parempaan tulevaisuuteen

Suomen julkisen talouden näkymät ovat ennätyksellisen heikot. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on ennätyksellisen alhainen. Suomalaisten keskeinen varallisuus eli asunto-omaisuus on arvoltaan laskussa. Kuluttajien lisäksi myös suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet kaikilla toimialoilla. Yritysten näkökulmasta kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus. Julkisen talouden heikkojen näkymien vuoksi on erityisen tärkeää, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja julkista…

Matti Heikkinen: Kainuun siniset vaarat ja huomisen vuoristo

Tällä hetkellä monessa maakunnassa valmistellaan hyvinvointialueiden strategiaa. Osassa maakuntia strategia on jo lausuntokierroksella. Kainuun alueen strategian valmistelusta ei ole vielä ollut valtuutetuille juuri mitään kerrottavaa. Tämän vuoksi askartelin ensimmäisen hahmotelman etenemissuunnitelmaksi Kainuussa. Sote-uudistuksen perimmäiset tavoitteet ovat meille kaikille jo tuttuja. Kansalaisille tulee tarjota laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti, hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa, kustannuksia hillitä ja työvoiman…

Matti Heikkinen: Kiire ei ole kunniaksi lainsäätäjälle

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden rahoituslain muutoksesta on ollut lausunnolla ennätyksellisen lyhyen ajan: 13.4.-21.4.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Hyvinvointialueiden rahoitukseen on tulossa uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalalisä (1,7 % sote-rahoituksesta koko maan tasolla, n. 350 M€ v. 2022 tasossa). Samalla on tarkoitus korjata ja säätää hyvinvointialueiden rahoitusta sääntelevää lainsäädäntöä. Lausuntoyhteenvedon mukaan muutos on ongelmallinen. Lausuntoaikataulu on…

Matti Heikkinen: Kohti maailman parasta sotea

Lähes kaikki Suomen hyvinvointialueet ovat aloittamassa ensimmäisen toimintavuotensa alijäämäisinä. Tämän vuoksi monet hyvinvointialueet ovat tehneet avoimia vetoomuksia valtiolle lisärahoituksen saamiseksi. Hyvinvointialueiden rahoitusmallia on moitittu, vaikka rahoituksen määräytymistekijöissä huomioidaan aikaisempaa paremmin alueiden väliset erot asukkaiden palvelutarpeissa ja alueellisten olosuhteiden eroissa. Sote-uudistuksen varaan on laskettu paljon, sillä hyvinvointialueiden kustannukset ovat noin kolmannes valtion budjetista (n. 22,5 mrd….

Matti Heikkinen: Kohti vastuullisesti toimivia markkinoita sote-palveluissa

Kun työskentelin johtavana viranhaltijana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, pohdin usein markkinoiden toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laki julkisista hankinnoista tuli tutuksi, kuten monien suurten yritysten nimet. Vuodesta toiseen kilpailutuksiin osallistui entistä vähemmän eri toimijoita ja markkinat keskittyivät. Pitkät sopimuskaudet, sopimussakot ja erittäin korkeat laatuvaatimukset entisestään heikensivät markkinoiden toimivuutta. Joillakin sosiaali- ja terveydenhuollon osamarkkinoilla tai maantieteellisillä…

Matti Heikkinen: Koulutuksella hyvinvointia yli sukupolvien

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi keskeinen ratkaisematon ongelma on ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Ylisukupolvisuus tarkoittaa sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatkuvat heidän lapsillaan. Sekä hyvinvointi että pahoinvointi kasautuvat. Erityisesti koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle jääneillä on monenlaisia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten heikompi terveys, masennusta ja yksinäisyyttä. Vaikka Suomessa on kenties maailman parhaimmat mahdollisuudet opiskella…

Matti Heikkinen: Miten sote-järjestöjen toimintaedellytykset turvataan jatkossa?

Matti Heikkinen: Miten sote-järjestöjen toimintaedellytykset turvataan jatkossa?

Kainuun hyvinvointialueelle siirtyy paljon sopimuksia alueen kunnilta, kaupungeilta ja sote-kuntayhtymältä. Yksi merkittävä asia loistaa poissaolollaan: sosiaali- ja terveysalan järjestöjen taloudelliset avustukset. Esimerkiksi Kainuun sote myönsi tänä vuonna avustuksia n. 150 tuhatta euroa yli 40 kainuulaiselle järjestölle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nykyiset avustuspäätökset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun. Suomen sosiaali- ja terveys ry (SOSTE) on esittänyt,…

Sisällön loppu

Sisällön loppu