Matti Heikkinen: Rikos vai hyvitys?

Matti Heikkinen: Rikos vai hyvitys?

Sote-palveluissa on Suomessa rakenteellisia ongelmia. Hoitoon pääsy ei toteudu kaikilta osin lain velvoittamalla tavalla terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa. Useat asiantuntijat ovat esittäneet, että henkilökohtainen rikosvastuu voisi olla keino parantaa palveluiden saatavuutta. Esimerkiksi rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi vastikään (IL 25.9.2022), että jatkuva palveluiden järjestämiseen tarvittavien resurssien alibudjetointi voisi ylittää virkarikoksen tunnusmerkistön. Tolvasen mukaan kunnanhallituksen, -valtuuston ja…

Matti Heikkinen: Sähköpyörät kuuluvat kaikille meille

Polkupyörä on yleensä ensimmäinen kulkuväline, jota opimme käyttämään lapsena. Onkin omituista, että valtiovalta ei tue pyöräilyä ja erityisesti sähköpyöräilyä nykyistä enemmän. Suomalaisten ikääntyessä tarvitaan yhä enemmän keinoja lisätä väestön liikuntaa. Sähköpyörien kehitys on ollut viime vuosina erittäin nopeaa. Eri arvioiden mukaan sähköpyöräily edistää terveyttä ja säästää luontoa. Sähköpyöräily on selkein liikkumisen megatrendi tällä hetkellä. Sähköpyörä…

Matti Heikkinen: Vapaus valita – palvelusetelit ovat mahdollisuus Kainuulle

Kainuun hyvinvointialueen valtuusto teki merkittävän strategisen valinnan viime kokouksessaan (29.6.2022). Palveluiden tuottaminen ja järjestäminen erotetaan jatkossa toisistaan ja hyvinvointialueen johdon järjestämiskyvykkyyttä vahvistetaan. Suomessa palveluseteleitä on käytetty vastaamaan kasvavaan palveluiden kysyntään, palvelutarjonnan sisällön monipuolistamiseen, yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämiseen, ruuhkahuippujen tasaamiseen sekä asiakkaan mielipiteen huomioimiseen. Useimmiten palveluseteleitä on kohdennettu uusille asiakkaille, jolloin palvelujen järjestämistapa ei ole muuttunut…

Matti Heikkinen: Varhaiskasvatus – vain parasta lapsillemme

Jokainen lapsi on arvokas ja lapset ovat meidän paras toivo tulevaisuutta varten. Suomalainen varhaiskasvatus on erittäin korkealaatuista. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa pedagogisesti painotetaan kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Samalla varhaiskasvatus luo pohjan lasten laaja-alaiselle osaamiselle ja koko yhteiskunnan paremmalle tulevaisuudelle. Varhaiskasvatus on viime vuosina ollut merkittävien panosten kohde. On vain ajan kysymys, että esiopetus laajenee kaksivuotiseksi….

Miariikka Tervonen: Kehittyvä Kajaani menestyy

Miariikka Tervonen: Kehittyvä Kajaani menestyy

Rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kehittyvä Kajaani menestyy. Oli ilo lukea Kainuun Sanomista (ma 26.4.), että kaupunginhallitus pohtii rohkeasti Kajaanin kehittämistä. Tämän hetken trenditermit ovat vetovoima, pitovoima ja elinvoima. Niihin pitää myös Kajaanin keskittyä. Vaikka Kajaanin tilinpäätöksen lukemat edellyttävät sopeuttamisohjelmia, emme saa säästää itseämme hengiltä. Rinnalla pitää tehdä investointeja, joilla lisätään vetovoimaa, pitovoimaa ja elinvoimaa. Lehtijutun mukaan…

Miariikka Tervonen: Yritykset mukaan sote-valmisteluun

Miariikka Tervonen: Yritykset mukaan sote-valmisteluun

Aluevaalien lähestyessä keskustelu sote-palvelujen tasosta kiihtyy. Keskustelu aaltoilee, miten julkiset sote-palvelut hoidetaan eri Kainuun kunnissa. Yksityiset kainuulaiset sote-yritykset on unohdettu tässä keskustelussa lähes kokonaan. Moni sote-alan yrittäjä on varmasti huolissaan oman liiketoimintansa tulevaisuudesta. Eikä aiheetta. Kainuussa on lähes 200 sote-alan yrityksiä ja ne työllistävät noin 600 ammattilaista. Valtakunnallisesti alan yrityksiä on yli 18 000, joista…

Miia Heikkinen ja Petri Pesonen: Ovatko 9.-luokkalaiset samalla viivalla peruskoulun jälkeen?

Miia Heikkinen ja Petri Pesonen: Ovatko 9.-luokkalaiset samalla viivalla peruskoulun jälkeen?

Muistatko, miltä tuntui tehdä päätös tulevan ammatin tai jatko-opintopaikan suhteen? Toisen asteen opintojen yhteishaku on tämän kevään osalta päättynyt pari viikkoa sitten. Suomussalmelaiset yhdeksäsluokkalaiset ovat joutuneet tekemään kuluvan kevään aikana isoja, loppuelämäänsä vaikuttavia päätöksiä. Mikäli suomussalmelainen nuori haluaa jäädä omalle kotipaikkakunnalle, on hänellä yksi vaihtoehto, lukiokoulutus. Jos nuori ei koe lukio-opintoja omakseen, on hänen muutettava…

Petri Pesonen: Historialliset vaalit

Historialliset vaalit Kuntavaalit käydään huhtikuun 18. päivä poikkeuksellisissa olosuhteissa. On epätodennäköistä, että kevään aikana pystytään järjestämään suomalaiseen vaaliperinteeseen vahvasti kuuluvia toritapaamisia. Monelle ihmiselle on ollut tärkeää kohdata ehdokas kasvotusten ja päästä juttelemaan kunnan asioista ja vaaliteemoista ehdokkaiden ja muiden kuntalaisten kanssa. Tämä asettaa suuren haasteen sekä ehdokkaille että äänestäjille. Kun torille ei päästä juttelemaan kahvin…

Riikka Huotari: Arkihuolesi kaikki heitä…

Eipä ole helppoa tässä ajassa arkihuolia pois heittää. Sähkön, ruuan ja polttoaineiden hintojen suuret nousut aiheuttavat paljon huolia ja paineita lähes kaikissa kodeissa. Varsinkin pienituloisten, yksinhuoltajien, vanhusten ja opiskelijoiden taloudellinen selviytyminen arjesta on hankalaa ja välillä jopa mahdotonta. Tulevaisuus kustannusten kasvun suhteen on melko epävarma, ja maailman tilanteen muutokset heijastuvat nopeasti meidän kaikkien arkeen. Valtio…

Riikka Huotari: Hei Mummo, mitä kuuluu sinne teille? Me lomalla taas tullaan pohjoiseen…

Joulun aika on monelle meistä aikaa, jota vietetään perheen ja sukulaisten kanssa.Ja liikenne ruuhka-Suomesta tänne Kainuuseenkin on varsin vilkasta, ja  hyvä niin.Valkea joulu näyttää todennäköiseltä koko maassa, mutta silti jouluperinteet kotiseudulla ovat tärkeitä, samoin pienten ja isojen sukulaisten livekohtaamiset.   Samaan aikaan moni ihminen kärsii yksinäisyydestä, josta kertominen joulukiireiselle ystävälle tai työkaverille ei ole helppoa….

Sisällön loppu

Sisällön loppu