Jyri Saastamoinen: Työn tekijälle kuuluu palkka

Minusta työn tekemisen tulee olla aina kannattavampaa kuin työn tekemättä jättäminen. Kun työn tekemistä verotetaan vähemmän, sitä kannattaa myös tehdä enemmän. Suomessa meillä on käytössä niin monimutkainen tukihimmeli, ettei kukaan tiedä minkälaisia vaikutuksia lisäpalkalla on toimeentuloon. Tukiin oikeutetut eivät myöskään läheskään aina tiedä mitä tukia voisi saada. Tilkkutäkkimainen tukiviidakko pitää yksinkertaistaa. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti toisi heti…

Kainuulainen – arvosta demokratiaa ja käytä ääntäsi!

Demokratialla on pitkät perinteet Suomessa, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus alkoi valtiollisissa vaaleissa jo vuonna 1906. Siitä lähtien jokaisella aikuisella naisella ja miehellä (ikä on vaihdellut) on ollut yksi ääni ja se on ollut samanarvoinen muiden kanssa. Aluksi äänioikeuden käyttäminen oli juhla-asia. Nykyään äänestäminen on arkipäiväistynyt, niin että viime kuntavaaleissa esimerkiksi Kajaanin äänestysprosentti jäi valtakunnan hännille…

Kainuun Kokoomus: Kela-korvauksiin lisäyksiä, ei leikkauksia

  Sairaanhoidon Kela-korvauksia käyttää noin kaksi miljoona suomalaista. Niiden poistaminen kasvattaisi hoitojonoja, kun merkittävä osa yksityisistä lääkärikäynneistä siirtyisi julkisten terveyspalvelujen piiriin. Korona-aika on lisännyt suomalaisten hoitovelkaa. Esimerkiksi suun terveydenhuoltoon on kertynyt 1,1 miljoonan potilaskäynnin palveluvelka vuonna 2020. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 uusia syöpiä todettiin 1 200 tapausta vähemmän kuin aiempana vuonna, vaikka ennusteen mukaan syövät…

Kajaanin Kokoomus: Huomio liikkumattomiin lapsiin ja nuoriin

Liikuntaolosuhteet ovat Kajaanin kaupungissa hyvissä kantimissa ja niihin on panostettu viime vuosina. Uusi jäähalli, Kaukavesi, Kajaanihallin ympäristö sekä laadukkaat ulkoilureitit houkuttelevat ihmisiä liikkumaan omaehtoisesti entistä enemmän. Kajaanissa on runsaasti myös aktiivisia urheiluseuroja ja muita toimijoita, jotka osaltaan kantavat kortensa kekoon hyvinvoinnin edistämistyössä kaupunkilaisten hyväksi. Näemmekö vain osan kokonaisuudesta? Tosiasia kuitenkin on, että ikäluokkamme pienenee ennusteen…

Kajaanin Kokoomus: Kaicell – Työtä ja toimeentuloa Kainuuseen ympäristön ehdoilla

Julkaistu Sininen Liekki -lehdessä 23.10.2020 Kaicell-tehdashankkeesta käydään keskustelua miltei pelkästään ympäristön näkökannasta, vaikka se tarkoittaa paljon muutakin. Suunnitteluyhtiö Pöyry on tehnyt Kaicell Fibers Oy, Paltamon biojalostamosta kattavan, yli 300 sivuisen selvityksen ”Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5.6.2018”, johon kannattaa tutustua. Kaikki teollinen toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, eikä sitä tule vähätellä. Yleisökeskusteluissa ollaan erityisesti huolestuneita Oulujärven tilasta. Paltamon Biojalostamo…

Kajaanin Kokoomus: Kajaanin investoinnit kestävälle tasolle

Sote-palvelut poistuvat kaupungin budjetista ensi vuoden alusta alkaen. Tämä tekee Kajaanin talousnäkymistä erittäin haastavat. Budjetista poistuu puolet nykyisistä verotuloista ja kaksi kolmasosaa valtionosuuksista. Kuntaliiton, valtionvarainministeriön ja verohallinnon yhdessä tekemä 2023 tulosennuste Kajaanin kaupungille on synkkä. Ennusteen mukaan taloustilanne synkkenee edelleen. Vuosina 2023–3,1 M€, 2024–7,5 M€ ja 2025–8,5 M€. Tähän kehitykseen peilaten nykyinen 2,5 M€ sopeuttamisohjelma on täysin…

Kajaanin Kokoomus: kehitetään kaupungin ja liikelaitosten katuremonttien sekä tapahtumien aikataulutusta

Kajaanin Kokoomus: kehitetään kaupungin ja liikelaitosten katuremonttien sekä tapahtumien aikataulutusta

Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset sekä monet yksityiset kehittävät ja korjaavat Kajaanin infraa. Monet remontit vaativat kaivaustöitä katualueilla. Tällä hetkellä kaikki remontit tehdään kukin omalla aikataulullaan ja usein sama katuosuus saatetaan avata ja katkaista liikenteeltä muutaman viikon välein eri tekijän toimesta. Kajaanin kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että tehdään Kajaanin kaupungille sähköinen järjestelmä, jonka avulla eri organisaatiot ja…

Kajaanin Kokoomus: Sivistystoimi yrittää sosialisoida päiväkotiyritysten liiketoimintaa

Kajaanin Kokoomus: Sivistystoimi yrittää sosialisoida päiväkotiyritysten liiketoimintaa

Kajaanin kaupunki on palkittu viime syksynä Kainuun Yrittäjien elinvoimakunta -palkinnolla. Kajaanin saavutti erinomaisen sijoituksen myös Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa. Kaupungin elinvoimapalvelu tekee hyvää yhteistyötä yritysten kanssa. Kaupungin sivistystoimi toimii kuitenkin aivan päinvastoin. Sivistystoimi suunnittelee jälleen kerran esiopetuksen poistamista yrittäjävetoisilta päiväkodeilta. Tämä linjaus tehtiin yrittäjiltä salassa, keskustelematta yrittäjien kanssa. Päiväkotiyrittäjille tämä tarkoittaisi, että yksi ikäluokka poistuisi kokonaan….

Kokoomuksen Auli Halonen: Pakko on paha porkkana

Pakko on paha porkkana Oppivelvollisuusiän nostoa on ajettu tällä hallituskaudella kuin käärmettä pyssyyn helppona ratkaisuna monimutkaiseen ongelmaan eli nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen. Oppivelvollisuusiän nostaminen ei takaa kenenkään nuoren osaamista eikä varmista, että toisen asteen tutkinto tulee suoritetuksi loppuun. Opetushallituksen selvityksen mukaan jo tällä hetkellä meillä on noin 4000 oppilasta, jotka laiminlyövät oppivelvollisuuden suorittamisen. Oppivelvollisuuden laajennus…

Kuhmon Kokoomus: Talous pidettävä tasapainossa

Kuhmon Kokoomus: Talous pidettävä tasapainossa

Kuhmon Kokoomus katsoo, että kaupungin talous on pidettävä tasapainossa ja talouden uhkatekijöiden merkitystä on arvioitava pitkällä aikavälillä. Yhdessä Kainuun muiden kuntien kanssa on etsittävä kestäviä ratkaisuja sote-menojen hallitsemiseen. Lähipalvelut kuntalaisille on säilytettävä riittävällä tasolla niin terveyden- ja sosiaalihuollon kuin muidenkin peruspalveluiden osalta. Kuhmon Kokoomus huolehtii osaltaan, että kaupungissamme tehdään oikeita ja kauaskantoisia strategisia suunnitelmia, että…

Sisällön loppu

Sisällön loppu