Jyri Saastamoinen: Hyvä turvaverkko ei lamaannuta

On tärkeää, että ihmisten tärkeimmissä palveluissa hoiva ja turva lisääntyvät. Palvelun käyttäjän kannalta hallinto on merkityksetön. Siksi asiakkaan kohtaamiseen on panostettava. Minä haluan, että jokaisesta apua tarvitsevasta pidetään huolta. Suomen pitää olla pohjoisinta sopukkaa myöten turvallinen ja hyvä paikka asua. SOTE-palveluiden uudistus alkaa olla aloittamista vaille valmis. Ihmisten pitäisi päästä jonojen sijasta hoitoon. Meidän kaikkien…

Jyri Saastamoinen: Luonnonlohi on paras joulukala

Vesivoimalla tuotetaan 17,5 % Suomen sähkönkulutuksesta. Vesivoima on säätövoimaa, jonka arvo on sitä suurempi, mitä enemmän sähkön hinta vaihtelee. Lisäksi vesivoiman arvo vaihtelee käytettävissä olevan vesimärän mukaan. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tarvitsemme vesivoimaa säätövoimana nyt ja tulevaisuudessa. Tuuli- ja aurinkovoiman kapasiteetin lisääntyessä vesivoiman tärkeys säätövoimana kasvaa selvästi. Olisiko vesivoiman muuttuva rooli luotettavana säätövoimana ratkaisu…

Jyri Saastamoinen: Toinen adventtikynttilä symboloi rauhaa

Joulun odotus eli adventtiaika alkaa neljä sunnuntaita ennen joulupäivää. Ensimmäinen adventtisunnuntai on toivon sunnuntai. Siitä alkoi myös uusi kirkkovuosi. Nyt toisena adventtina sytytämme rauhan kynttilän. Nykyisessä maailmantilanteessa rauhan ja turvallisuuden tarve on vahvempi kuin aikoihin. Meillä on talvisodan alkamisesta aikaa jo 83 vuotta. Ukraina taas on ollut helmikuusta lähtien Venäjän hyökkäyssodan kohteena. On hienoa, miten…

Jyri Saastamoinen: Työn tekijälle kuuluu palkka

Minusta työn tekemisen tulee olla aina kannattavampaa kuin työn tekemättä jättäminen. Kun työn tekemistä verotetaan vähemmän, sitä kannattaa myös tehdä enemmän. Suomessa meillä on käytössä niin monimutkainen tukihimmeli, ettei kukaan tiedä minkälaisia vaikutuksia lisäpalkalla on toimeentuloon. Tukiin oikeutetut eivät myöskään läheskään aina tiedä mitä tukia voisi saada. Tilkkutäkkimainen tukiviidakko pitää yksinkertaistaa. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti toisi heti…

Kainuun Kokoomus nimesi eduskuntavaaliehdokkaat

Kainuun Kokoomus nimesi eduskuntavaaliehdokkaat

Kainuun Kokoomuksen kevätkokous nimesi kolme eduskuntavaaliehdokasta: Apteekkari Jyri Saastamoinen Paltamosta, yliopettaja Matti Heikkinen Kajaanista ja erityisopettaja Riikka Huotari Sotkamosta. Kokoomuksella on nyt erinomainen joukkue kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Ehdokkaamme edustavat laajasti eri ammatteja, harrastuspiirejä sekä paikkakuntia. Olemme erittäin tyytyväisiä valintoihin. Valinnat tehtiin yksimielisesti, iloitsee Kainuun Kokoomuksen varapuheenjohtaja Markus Leinonen Kaikki kolme ehdokasta ovat menestyneet hyvin kuntavaaleissa…

Matti Heikkinen: Eletäänkö vain velaksi?

Viime vuosina suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet ennätystasolle. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja ulosotossa on yli 500 000 suomalaista. Nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat viime vuosina olleet laskussa ja ikääntyneillä kasvussa. Velkaantumisella on monia kielteisiä seurauksia. Ylivelkaantuminen aiheuttaa lapsille, perheille ja kotitalouksille suurta huolta ja heikentää hyvinvointia. Ylivelkaantuminen vähentää kulutusta, mikä voi lisätä suhdanneherkillä toimialoilla yritysten talousvaikeuksia. Sanotaan,…

Matti Heikkinen: Eroon yksinäisyydestä

Yksinäisyyden vähentäminen on kansallinen mahdollisuus lisätä suomalaisten korkeaa elämänlaatua. Yksinäisyydestä on tullut yksi yleisimmistä ongelmista: lähes joka kolmas suomalainen kokee ja kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys lisää ennen aikaisen kuoleman riskiä ja moni kokee yksinäisyyden häpeänä ja epäonnistumisena. Jokainen ihminen kaipaa ystäviä, toisia ihmisiä ja tunnetta yhteen kuulumisesta. Usein yksinäisyyden ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet kohdistuvat vain lapsiin ja…

Matti Heikkinen: Julkinen talous on väline parempaan tulevaisuuteen

Suomen julkisen talouden näkymät ovat ennätyksellisen heikot. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on ennätyksellisen alhainen. Suomalaisten keskeinen varallisuus eli asunto-omaisuus on arvoltaan laskussa. Kuluttajien lisäksi myös suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet kaikilla toimialoilla. Yritysten näkökulmasta kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus. Julkisen talouden heikkojen näkymien vuoksi on erityisen tärkeää, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja julkista…

Matti Heikkinen: Kainuun siniset vaarat ja huomisen vuoristo

Tällä hetkellä monessa maakunnassa valmistellaan hyvinvointialueiden strategiaa. Osassa maakuntia strategia on jo lausuntokierroksella. Kainuun alueen strategian valmistelusta ei ole vielä ollut valtuutetuille juuri mitään kerrottavaa. Tämän vuoksi askartelin ensimmäisen hahmotelman etenemissuunnitelmaksi Kainuussa. Sote-uudistuksen perimmäiset tavoitteet ovat meille kaikille jo tuttuja. Kansalaisille tulee tarjota laadukkaat palvelut yhdenvertaisesti, hyvinvointi- ja terveyseroja tulee kaventaa, kustannuksia hillitä ja työvoiman…

Sisällön loppu

Sisällön loppu