Kokoomuksen ratkaisuja soteen

Miksi kokoomus haluaa hillitä sote-kustannusten kasvua? Kustannusten kasvun hillitseminen oli sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite. Sama tavoite oli myös Marinin hallituksen sote-uudistuksessa. Myös kokoomuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluita vaivaavan kustannusten nopean kasvun [...]

Lue lisää

Nyt on oikea aika siivota varastot

Kainuun Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat haluavat varmistaa, että kerran kiertoon otetuista luonnonvaroista ei tulisi enää jätettä. Toteutamme yhteistyössä Kajaanin romun kanssa sähköromujen keräyksen sunnuntaina 5.2. klo 13-15 Kajaanin Kauppatorilla. Ehdokkaiden lisäksi tavattavissa [...]

Lue lisää

Jyri Saastamoinen: Nyt on Joulu!

Joulu on toivon juhla Me kaikki käymme joulun viettoon kukin eri tavoin: joku ei halua viettää ollenkaan, toisille on tärkeää, että suku kokoontuu perinteisiin juhliin, jossa herkkupöydät notkuvat ja kaikki paikat on koristeltu jouluun. Kaikki tavat ovat ihan yhtä hyviä, tärkeintä on, että [...]

Lue lisää

Riikka Huotari: Ja sanaton on sydämeni kieli…

Kävin viime viikolla Saksassa ja Ranskassa tutustumassa EU-parlamenttiin ja joulutoreihin. HIeno reissu ja koin itseni onnekkaaksi, kun pääsin Eurooppa-Akatemian retkelle mukaan. Sydämeni sai sanattomaksi se valojen ja koristeiden kauneus ja tunnelma, mikä joulutoreilla vallitsi. Paljon ihmisiä [...]

Lue lisää

Jyri Saastamoinen: Hyvä turvaverkko ei lamaannuta

On tärkeää, että ihmisten tärkeimmissä palveluissa hoiva ja turva lisääntyvät. Palvelun käyttäjän kannalta hallinto on merkityksetön. Siksi asiakkaan kohtaamiseen on panostettava. Minä haluan, että jokaisesta apua tarvitsevasta pidetään huolta. Suomen pitää olla pohjoisinta sopukkaa myöten [...]

Lue lisää

Matti Heikkinen: Eroon yksinäisyydestä

Yksinäisyyden vähentäminen on kansallinen mahdollisuus lisätä suomalaisten korkeaa elämänlaatua. Yksinäisyydestä on tullut yksi yleisimmistä ongelmista: lähes joka kolmas suomalainen kokee ja kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys lisää ennen aikaisen kuoleman riskiä ja moni kokee yksinäisyyden [...]

Lue lisää

Riikka Huotari: Olet aarre sydänten, miten sinut suojelen…

Koulujen joulujuhlista ja kristillisestä kasvatuksesta puhutaan paljon, eikä aiheetta. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että toiminnan uskonnollisista tai elämänkatsomuksellisista tilaisuuksista tiedotetaan avoimesti ja riittävästi.  Huoltajat sitten päättävät, mihin lapsi tai [...]

Lue lisää

Matti Heikkinen: Koulutuksella hyvinvointia yli sukupolvien

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi keskeinen ratkaisematon ongelma on ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Ylisukupolvisuus tarkoittaa sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatkuvat heidän lapsillaan. Sekä hyvinvointi että pahoinvointi kasautuvat. Erityisesti [...]

Lue lisää

Jyri Saastamoinen: Luonnonlohi on paras joulukala

Vesivoimalla tuotetaan 17,5 % Suomen sähkönkulutuksesta. Vesivoima on säätövoimaa, jonka arvo on sitä suurempi, mitä enemmän sähkön hinta vaihtelee. Lisäksi vesivoiman arvo vaihtelee käytettävissä olevan vesimärän mukaan. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tarvitsemme vesivoimaa säätövoimana [...]

Lue lisää

Matti Heikkinen: Eletäänkö vain velaksi?

Viime vuosina suomalaisten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet ennätystasolle. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä ja ulosotossa on yli 500 000 suomalaista. Nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat viime vuosina olleet laskussa ja ikääntyneillä kasvussa. Velkaantumisella on monia [...]

Lue lisää

Jyri Saastamoinen: Työn tekijälle kuuluu palkka

Minusta työn tekemisen tulee olla aina kannattavampaa kuin työn tekemättä jättäminen. Kun työn tekemistä verotetaan vähemmän, sitä kannattaa myös tehdä enemmän. Suomessa meillä on käytössä niin monimutkainen tukihimmeli, ettei kukaan tiedä minkälaisia vaikutuksia lisäpalkalla on toimeentuloon. [...]

Lue lisää

Matti Heikkinen: Varhaiskasvatus – vain parasta lapsillemme

Jokainen lapsi on arvokas ja lapset ovat meidän paras toivo tulevaisuutta varten. Suomalainen varhaiskasvatus on erittäin korkealaatuista. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa pedagogisesti painotetaan kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Samalla varhaiskasvatus luo pohjan lasten laaja-alaiselle [...]

Lue lisää

Riikka Huotari: Arkihuolesi kaikki heitä…

Eipä ole helppoa tässä ajassa arkihuolia pois heittää. Sähkön, ruuan ja polttoaineiden hintojen suuret nousut aiheuttavat paljon huolia ja paineita lähes kaikissa kodeissa. Varsinkin pienituloisten, yksinhuoltajien, vanhusten ja opiskelijoiden taloudellinen selviytyminen arjesta on hankalaa ja [...]

Lue lisää