Matti Heikkinen: Kohti vastuullisesti toimivia markkinoita sote-palveluissa

Kun työskentelin johtavana viranhaltijana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, pohdin usein markkinoiden toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Laki julkisista hankinnoista tuli tutuksi, kuten monien suurten yritysten nimet. Vuodesta toiseen kilpailutuksiin osallistui entistä vähemmän eri toimijoita ja markkinat keskittyivät. Pitkät sopimuskaudet, sopimussakot ja erittäin korkeat laatuvaatimukset entisestään heikensivät markkinoiden toimivuutta. Joillakin sosiaali- ja terveydenhuollon osamarkkinoilla tai maantieteellisillä…

Matti Heikkinen: Koulutuksella hyvinvointia yli sukupolvien

Suomalaisen hyvinvointivaltion yksi keskeinen ratkaisematon ongelma on ylisukupolvinen huono-osaisuus ja syrjäytyminen. Ylisukupolvisuus tarkoittaa sitä, että vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatkuvat heidän lapsillaan. Sekä hyvinvointi että pahoinvointi kasautuvat. Erityisesti koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle jääneillä on monenlaisia terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten heikompi terveys, masennusta ja yksinäisyyttä. Vaikka Suomessa on kenties maailman parhaimmat mahdollisuudet opiskella…

Matti Heikkinen: Varhaiskasvatus – vain parasta lapsillemme

Jokainen lapsi on arvokas ja lapset ovat meidän paras toivo tulevaisuutta varten. Suomalainen varhaiskasvatus on erittäin korkealaatuista. Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa pedagogisesti painotetaan kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Samalla varhaiskasvatus luo pohjan lasten laaja-alaiselle osaamiselle ja koko yhteiskunnan paremmalle tulevaisuudelle. Varhaiskasvatus on viime vuosina ollut merkittävien panosten kohde. On vain ajan kysymys, että esiopetus laajenee kaksivuotiseksi….

Riikka Huotari: Arkihuolesi kaikki heitä…

Eipä ole helppoa tässä ajassa arkihuolia pois heittää. Sähkön, ruuan ja polttoaineiden hintojen suuret nousut aiheuttavat paljon huolia ja paineita lähes kaikissa kodeissa. Varsinkin pienituloisten, yksinhuoltajien, vanhusten ja opiskelijoiden taloudellinen selviytyminen arjesta on hankalaa ja välillä jopa mahdotonta. Tulevaisuus kustannusten kasvun suhteen on melko epävarma, ja maailman tilanteen muutokset heijastuvat nopeasti meidän kaikkien arkeen. Valtio…

Riikka Huotari: Hei Mummo, mitä kuuluu sinne teille? Me lomalla taas tullaan pohjoiseen…

Joulun aika on monelle meistä aikaa, jota vietetään perheen ja sukulaisten kanssa.Ja liikenne ruuhka-Suomesta tänne Kainuuseenkin on varsin vilkasta, ja  hyvä niin.Valkea joulu näyttää todennäköiseltä koko maassa, mutta silti jouluperinteet kotiseudulla ovat tärkeitä, samoin pienten ja isojen sukulaisten livekohtaamiset.   Samaan aikaan moni ihminen kärsii yksinäisyydestä, josta kertominen joulukiireiselle ystävälle tai työkaverille ei ole helppoa….

Riikka Huotari: Lapsenko juhlaa paljon kun tuhlaa, sitäkö joulu on…

  Hyvä ja onnellinen lapsuus ei vaadi tavaravuoria tai hillitöntä kulutusjuhlaa. Koululaisten kanssa jutellessa toiveet ovat hyvin konkreettisiä, lämpimiä ja ihania; “Saa olla kotona yhdessä.” “Leivotaan paljon pipareita perheen kanssa.” Aito läsnäolo ja kuunteleminen ovat lahjoja, joita perheissä pitäisi antaa joka päivä ei vain jouluna. Mutta erityisesti juhlapyhinä rauhoittuminen ja keskittyminen yhteisiin tekemisiin on mahdollista….

Riikka Huotari: Oi kuusipuu, oi kuusipuu…

Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa… Suomen metsistä ja niiden hiilinieluista on puhuttu paljon tänä syksynä. Keskustelu EU.n ennallistamisasetuksesta on käynyt kuumana, eikä suotta. Uuden asetuksen kustannukset ja erityisesti Suomeen kohdistuva suhteettoman suuri kustannus- sekä velvoitepaine metsien ennallistamiseen on melkoinen. Tottakai metsien suojelu ja monimuotoisuus on aidosti tärkeää ja ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta ehdotonta. Kansainväliseen ilmastostrategiaan…

Riikka Huotari: Olet aarre sydänten, miten sinut suojelen…

Koulujen joulujuhlista ja kristillisestä kasvatuksesta puhutaan paljon, eikä aiheetta. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että toiminnan uskonnollisista tai elämänkatsomuksellisista tilaisuuksista tiedotetaan avoimesti ja riittävästi.  Huoltajat sitten päättävät, mihin lapsi tai nuori voi osallistua, mihin ei. Perheiden arvovalintoja kunnioitetaan. Esimerkiksi joulujuhlia suunniteltaessa käydään pitkiä keskusteluja sisältöä valittaessa. Kuitenkin monessa kauniissa ja tutussa laulussa on viittauksia Jeesuksen…

Riikka Huotari: Taivahalle syttyi juuri, tähti kirkas, tähti suuri…

NATO-tähden syttyminen kuluvan vuoden aikana, on nähty usealla eri taivaalla. Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne sai suomalaiset hyvin yksimielisesti kannattamaan NATO-jäsenyyttä. Nyt kun vielä itämaan tietäjät Turkista ja Unkarista, pääsisivät perille tähden luo ja tämä NATO-jäsenyys saataisiin maaliin asti, niin turvallisuutemme Venäjän suhteen vahvistuisi suuresti. Kokoomus on kannattanut pitkään NATO-jäsenyyttä ja ollut pitkään se ainoa puolue, joka…

Sisällön loppu

Sisällön loppu